Süt Dişlenme Dönemi Tedavileri

Bu yaşta daha çok kalıtsal özellikler taşıyan ayrıca ağız solunumu yapan burun yolu kapalı çocuklarda çene ilişkileri bozuktur. Henüz kemik gelişimi tamamlanmamış çocuklarda çeşitli aparatlarla uzmanlar tarafından çene ilişkileri düzenlenir. Ayrıca sürme rehberliği denilen teknikle bazı süt dişleri de törpülenmelerle gelen dişlerin doğru yerlere yerleştirilmesi sağlanır. Yer darlığı fazla vakalarda tercih edilmektedir.

X