Apikal Rezeksiyon

Diş köklerinde apse varlığında çekim tek seçenek değildir. Önce kanal tedavisi yapılır. Yeterli olmazsa da rezeksiyon şansı vardır. Apikal rezeksiyon, inatçı kök apselerinde diş köküne dışarıdan yapılan direk müdahale ile tedavi sağlanmasıdır. 

 
Apikal rezeksiyon nasıl anlaşılır?
Röntgen filminde siyah, kök ucunda yuvarlak alan olarak kendini gösterir. Bazen de diş etinde iltihap yolu (fistül) ve şişlik olarak kendini gösterir. 
 
Apikal rezeksiyon tedavisi nasıl yapılır?
Tedavi anestezi uygulaması ile başlar. İnsizyon işlemi yapılarak diş eti flabı kaldırılır. Dişlerin kök ucuna yakın kemiklerin bir kısmı kaldırılır. Dişin kök ucu kesilerek frezler desteği ile çekilir. Kanal tedavisinde kök ucundaki diş kökleri biraz oyulur, üzeri su geçirmeyen bir kaplama dolgu malzemesi ile dişin açık olan her yanı kaplanır. Kist çıkarıldığında geriye kalan boşluk, herhangi bir kırık oluşmuşsa kemik greftleri ile doldurulur. Son olarak dikişlerin desteği ile yumuşak doku kapatılır ve apikal rezeksiyon operasyonu bitirilmiş olur.
 
Apikal rezeksiyon hangi durumlarda yapılmaz?
Sebebi anlaşılamayan kanal tedavisi başarısızlıklarında apikal rezeksiyon yapılmaz. Öncelikle başarısızlığın sebebi belirlenmelidir. Anatomik oluşumların konumları, dişin kökünün kısa olması, özellikle zaten sallanması olan dişlerse sıkıntı oluşturacaktır. Ayrıca sistemik hastalıklar durumunda uygulama yapılmamaktadır.
 

X