GREFT VE MEMBRAN UYGULAMALARI

Greft (kemiz tozu) Kullanımı

Greft, tıp ve diş hekimliği alanlarında kullanılan bir terimdir ve genellikle kemik veya yumuşak doku kaybının telafi edilmesi amacıyla kullanılan doku veya materyal anlamına gelir. Greft, vücuttan alınabileceği gibi ticari olarak hazırlanan materyaller de olabilir. Kemik tozu, bir tür greft türüdür ve kemik dokusunun öğütülerek toz haline getirilmiş halidir.

Greft (kemik tozu), aşağıdaki amaçlarla kullanılır:

    Implant Tedavisi ve Sinüs Lifting: Diş eksikliği sonucu oluşan kemik kaybını veya implant tedavisi için yetersiz kemik hacmini telafi etmek amacıyla kullanılır. Özellikle üst çenedeki sinüs boşluğu altına yerleştirilen ek kemik materyali ile sinüs yükseltilmesi (sinüs lifting) işlemi gerçekleştirilir.

    Kemik Kırıkları ve Rekonstrüksiyon: Kemik kırıkları sonucu kaybedilen kemik dokusunun yerine ek kemik materyali yerleştirilerek kemik kaybı telafi edilir. Ayrıca travma sonucu kaybolan yumuşak dokunun onarımında da greft kullanılabilir.

    Periodontal Cerrahi: Periodontal hastalıklar veya cerrahi işlemler sonucu oluşan yumuşak doku veya kemik kaybının telafi edilmesi amacıyla greft kullanılır.

    Estetik Amaçlar: Yüzde veya diş etlerinde oluşan çukurların veya deformitelerin düzeltilmesi amacıyla kullanılabilir.

 

Greft (kemik tozu) nasıl kullanılır:

Kemik tozu genellikle ameliyat sırasında uygulanır. İşlem, steril bir ortamda gerçekleştirilir ve genellikle lokal veya genel anestezi altında yapılır.

Greft materyali, kemik kaybı olan bölgeye dikkatlice yerleştirilir.

Greft, doğal kemik yapısı ile entegre olması için iyileşme sürecine bırakılır. Bu süreçte kemik tozu yavaşça hastanın kendi kemik dokusu ile birleşir.

Greft materyalinin nasıl yerleştirileceği ve işlemin nasıl yapılacağı, hastanın ihtiyacına ve tedavi planına göre değişebilir.

Greft (kemik tozu) kullanımı genellikle deneyimli bir diş hekimi veya cerrah tarafından gerçekleştirilir. Tedavi planı ve greft materyalinin türü, hastanın durumuna ve ihtiyaçlarına göre belirlenir.

 
Membran Kullanımı:

 

Diş hekimliğinde "membran", özellikle periodontal (diş eti) ve oral cerrahi işlemlerde kullanılan bir terimdir. Membranlar, cerrahi alanı korumak, doku rejenerasyonunu desteklemek ve iyileşme sürecini geliştirmek amacıyla kullanılan esnek materyallerdir. Bu membranlar, genellikle insan veya hayvansal dokulardan türetilen biyolojik materyaller veya sentetik malzemeler olabilir.

 

Membranlar aşağıdaki amaçlarla kullanılabilir:

    Kemik ve Doku Rejenerasyonu: Periodontal cerrahi veya diş implantı gibi işlemler sırasında, kemik veya yumuşak doku kaybını telafi etmek amacıyla kullanılabilir. Membranlar, rejenerasyonu teşvik etmek ve yeni dokunun oluşmasını desteklemek için kullanılır.

    Kemik Grefti Koruma: Kemik greftleri veya kemik tozu kullanılan bölgelerde, greft materyalinin yerinde kalmasını ve iyileşme sürecinin daha iyi olmasını sağlamak için membranlar kullanılabilir.

    Çene Kistleri veya Kistektomi İşlemleri: Çene kistleri veya kistektomi (kist alma) işlemleri sırasında, cerrahi alanı korumak ve iyileşmeyi desteklemek için membranlar kullanılabilir.

    Sinüs Lifting İşlemleri: Üst çenedeki sinüs yükseltilmesi (sinüs lifting) işlemlinde, ek kemik materyali yerleştirildiğinde kemik greftini korumak ve sinüs boşluğunu izole etmek amacıyla membranlar kullanılabilir.

 

Membranlar nasıl kullanılır:

Membranlar genellikle cerrahi işlem sırasında uygulanır. Cerrahi alanın korunması ve rejenerasyonun teşvik edilmesi amacıyla kullanılırlar.

Membranlar, cerrahi alan üzerine yerleştirilir ve gerektiğinde dikiş veya sabitleme yöntemleriyle tutturulabilir.

Membranlar, cerrahi alanın uygun bir şekilde kapandığından emin olmak için dikkatlice yerleştirilir.

Membranlar, hastanın doğal iyileşme sürecine entegre olmaları için zamanla çözünebilir biyolojik membranlar veya cerrahi alandaki materyallerin çıkartılması gereken doku rejenerasyonu membranları olabilir.

 

Membranlar, deneyimli bir diş hekimi veya cerrah tarafından doğru şekilde uygulanmalıdır. Tedavi planı ve membranın türü, hastanın ihtiyaçlarına ve cerrahi gereksinimlere göre belirlenir.

 

Hızlı iletişim
  • 0212 882 69 82
  • 0534 795 46 51
  • asdent@asdentklinik.com
İletişim Formu
Hızlı iletişim